درباره ما

صرافی اعتبار

قوانین

ارسال حواله تابع قوانین معاملات پولی در ایران و انگلستان و كشورهای واسط تعیین شده خواهد بود و در صورت هرگونه شبهه ای ، جلوی آن گرفته خواهد شد . ارسال كننده و ذینفع ( دریافت كننده ) ، در تامین مدارك و اسناد لازم مشتمل بر اثبات صحت و قانونمندی وجوه كاملا مسئول خواهند بود و اسناد مربوطه بر روی پرداخت یا استرداد وجه تاثیرگذار است . در چنین مواقعی ، صرافی هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت و مسولیت کلیه ضرر و زیان های احتمالی وارد بر صرافی بر عهده فرستنده می باشد .


ارسال كننده حواله موظف است مشخصات دقيق گيرنده كه همان فرد ذينفع مي باشد را اعلام نمايد. بديهی است كه در صورت هرگونه اشتباه یا عدم اعلام صحیح کلیه عواقب احتمالی بر عهده شخص فرستنده می باشد.


حواله ها اصولا انجام شده تلقی می شوند،مگر اینكه ادعایی خلاف آن از سوی ارسال كننده در ظرف حداكثر 2 روز از تاریخ ارسال حواله دریافت گردد.


پرداخت فقط به شخص مشخص شده از طرف فرستنده که از نظر ما همان شخص ذینفع می باشد انجام می گیرد.


استرداد وجه حواله در مقابل درخواست ابطال برای حواله، اشتباه در درخواست حواله یا هر دستور پرداختی كه به هر دلیلی بدون پرداخت بازگردانده شده اند ، بعد از آنكه تاییدیه عدم پرداخت حواله و ابطال دستور پرداختی اصلی ما از طرف تجاری ما ( بانك یا كارگزار ) دریافت شد ، تنها با نرخ رایج روز بانكي صورت می گیرد و مبلغ برگشتی فقط قابل پرداخت به شخص فرستنده و لاغیر می باشد .


اين شركت در قبال تاخیر ، اشتباه یا از قلم افتادگی كه در فرآیند انتقال رخ دهد ، پاسخگو نخواهد بود و مسئولیت ما محدود به تصحیح ( اشتباه ) در كوتاهترین زمان ممكن پس از حصول اطلاع می باشد . بدیهی است اگر اشتباه از سوی مشتری باشد ، كلیه هزینه های پیگیری و اصلاحیه به عهده مشتری خواهد بود


در صورت برگشت حواله به هر دلیل ( نواقص اطلاعات حساب گیرنده ، قوانین بین المللی پولشویی و قوانین تحریم بانکی ایرانیان ) کارمزد بانکی مربوطه از آن کسر شده و حواله مربوطه به صورت خالص برگشتی به مشتری مسترد خواهد شد و ظرف 24 ساعت پس از برگشت باید از طرف مشتری تعیین تکلیف شود.


الف - در صورتی که مشتری اعلام به حواله مجدد نماید( در شرایطی که امکان حواله مجدد وجود داشته باشد ) می بایست کارمزدهای مربوطه حواله فوق را پرداخت نماید و در صورتی که مشتری درخواست وجه ریالی حواله را داشته باشد فقط به نرخ روز (نرخ خرید) با مشتری محاسبه و تسویه می گردد.


توجه : نرخ اولیه خرید حواله ملاک تسویه نمی باشد و چه قیمت ارز مربوطه بالا رفته یا پایین آمده باشد فقط به نرخ روز از مشتری خریداری می شود .


صرافی برای انجام این انتقال در استفاده از خدمات بانكهای واسط / موسسات مالی در هر كشوری به انتخاب خود آزاد است .


Arriving
April
2015
Departing
April
2015
Rooms
Guests
Adults
Children