درباره ما

صرافی اعتبار

درباره صرافی اعتبار

آمد و شد بین المللی جهت انجام امور تجاری وصنعتی، اندیشهُ یافتن کارگزار مالی قوی، مطمئن وسریع را در اذهانمان نمایان ساخت.


جهت حل این مسئله برای خود و تمامی کسانیکه مانند ما نیازمند انجام مراودات مالی بین المللی سریع و مطمئن میباشند اقدام به تأسیس یک واحد صرافی با سرمایه گذاری مکفی و بطور کاملاً قانونی با اخذ مجوز از دولت انگلستان به شماره مجوز FCA606121 و MLR12712044 نمودیم.


و اینک آمادگی داریم تحت عنوان صرافی اعتبار کلیه مراودات ارزی شما را همگام با بانکداری اینترنتی ظرف کمتر از ۵ دقیقه حتی در ایام تعطیل و بعد از ساعات اداری به انجام رسانیم.


همکاری با شما مایه مباهات و افتخارماست.

Arriving
April
2015
Departing
April
2015
Rooms
Guests
Adults
Children